Право на връщане

8. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
8.1. Клиентът има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.
8.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера, при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока, по причини, които са извън Клиента и не се дължат на непреодолима сила.
8.3. При отказ от договора Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

8.4. При отказ от договора, ако Клиентът е заплатил стоката, му се възстановява изцяло платената сума,като се приспадат разходите за транспорт на стоката,заплатени от магазина и банковите разходи за паричния превод.

8.5.Възстановяването на суми се извършва само по банков път.
8.6.За да бъде възстановена сумата,Клиентът трябва да изпрати на имейл  studio@sara.bg номер на банкова сметка,имена на титуляра на сметката,както и номера на товарителницата,с която е получил стоката.
8.7.Сумата се превежда в срок до 15 /петнадесет/ дни от упражняването на правото на отказ от договора, по имейл. Суми не се възстановяват, докато Клиентът  не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока определен в т.8.1., отказът от договора не произвежда действие.
8.8. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните, по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
• производствени дефекти на стоката;
• констатирани липси на части от стоката;
• несъответствие с обявения размер;
• повреда на стоката при транспортирането.
8.9. При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия, без дефекти или в друг размер или цвят, или връщане на стоката, срещу възстановяване на платената цена. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула със съвсем друг артикул, при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Клиента се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Клиента цена.
8.10. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
• Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
• Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
• Запазена оригинална опаковка и етикет.
8.11. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина посочен върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

        Адрес и необходими данни на връщане:

гр. София, офис на Еконт-ул.Кузман Шапкарев. Получател: Сара 22 ЕООД, тел.: 0877 44 6660.

8.12. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане единствено с куриерска фирма-доставчик.
В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма Спиди, то той трябва да се свърже с Продавача на телефон 0877 44 6660 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.

За допълнителни въпроси, моля свържете се с нас.
Tелефон: 0877 44 6660.
E-mail: studio@sara.bg

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  • сключване на договора – при договор за услуги;
  • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Top